Perfumeria Arcadia
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy perfumeria-arcadia.pl prowadzony pod adresem www.perfumeria-arcadia.pl przez Salon Perfumeryjny Arcadia SP. Z O. O.. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.   
 1. Administratorem danych osobowych jest Salon Perfumeryjny Arcadia SP. Z O. O., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina pod nr 0000210337, NIP: 8522082509, REGON: 811142442. (zwaną dalej  

„Administratorem”).  

 1. Dane osobowe zbierane przez Salon Perfumeryjny Arcadia SP. Z O. O. za pośrednictwem Sklepu  Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO 
 1. Sklep perfumeria-arcadia.pl informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za  dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera  
 1. Sklep internetowy perfumria-arcadia.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.  

  

  

  

  

§ RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH    

  

 W Sklepie Internetowym perfumeria-arcadia.pl dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:  

 1. w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, -  podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)  
 1. w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)  

RODO  

 1. w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica,  

numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego  

(w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.  

 1. subskrypcji biuletynu informacyjnego "Newsletter”, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna zgoda  

Klientaktórego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

 1. w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.   

  

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH     

  

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.   
 1. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.   
 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:   
 1. dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,  
 1. przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie  

Sklepu Internetowego)  

 1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym   
 1. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.   

  

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH     

  

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie: 
 2. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lubobrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.  

  

§ 5 PROFILOWANIE  

  

 1. Sklep Internetowy perfumeria-arcadia.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.    
 1. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.   
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.  

  

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

  

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:  

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,   
 1. Prawo do dostępu i aktualizacji danych,  
 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,  
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO  
 1. i)Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciwz przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy perfumeria-arcadia.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,  
 1. Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa prawna art. 17 RODO  
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,  
 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,  
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

  

§8 PLIKI COOKIES   

  

 1. Sklep Internetowy perfumeria-arcadia.pl używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.  
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepiea w szczególności do:   
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;  
 1. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;   
 1. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np.  

w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;  

 1. dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;  
 1. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;  
 1. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.  
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:   
 1. utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;   
 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;  
 1. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.  
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:   
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;   
 1. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.  
 1. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:  
 1. Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSenseGoogle AnalyticsGoogle AdWordsGoogle Maps APIGoogle DoubleclickGoogle Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785 
 1. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii 
 1. Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl) 
 1. Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 
 1. EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka  

(czater.pl);  

 1. i)W tym przypadku plikiCookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;  
 1. CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 1. Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;  
 1. Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.  
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej  

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.  
 1. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.  

  

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.  
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.  
 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres iod@mswia.gov.pl (MSWiA) oraz iod.bnw@mswia.gov.pl (BNW). 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 20.10.2019.   

  

  

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl