Perfumeria Arcadia
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

 

§1 Postanowienia Ogólne  

  

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.perfumeria-arcadia.pl,  

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.perfumeria-arcadia.pl (zwany dalej: Sklep internetowy perfumeria-acadia.pl), jest prowadzony przez Salon Perfumeryjny Arcadia sp. Z o. o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina pod nr 0000210337, NIP: 8522082509, REGON: 811142442. (zwaną dalej „perfumeria-acadia.pl”).  

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:  

 1. adres pocztowy: Bolesława Krzywoustego 7, 70-244 Szczecin 
 1. numer telefonu i/lub faksu: tel.: 91 433 54 283) adres poczty elektronicznej: salon@perfumeria-arcadia.pl.  

1.4. Regulamin sklepu internetowego perfumeria-arcadia.pl mieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.perfumeria-arcadia.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.  

  

§ 2 Definicje   

  

  Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:  

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,   

2.2. Usługodawca/Sprzedawca  Salon Perfumeryjny Arcadia SP. Z O.O. (KRS: 0000210337, NIP: 8522082509, REGON: 811142442) 

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.perfumeria-arcadia.pl przez Salon Perfumeryjny Arcadia SP. Z O.O. 

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),  

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,   

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),  

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,  

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.   

2.9. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.  

2014 poz. 827).  

  

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego   

  

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.   

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu perfumeria-arcadia.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym perfumeria-arcadia.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.   

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym perfumeria-arcadia.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.  

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym perfumeria-arcadia.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.  

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.   

3.7. Strona Sklepu internetowego perfumeria-arcadia.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.  

  

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży    

 

4.1. Strona internetowa Sklepu nie zawiera ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.

4.2. Zamówienia w sklepie internetowym perfumeria-arcadia.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.  

4.3. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowychimienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.  

4.4. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.  

4.5. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.  

4.6. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym perfumeria-arcadia.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.  

  

§ 5 Sposób płatności i termin płatności  

  

5.1. W sklepie perfumeria-arcadia.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:  

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,  
 • płatność za pobraniem,  
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.  
 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.   
 1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu perfumeria-arcadia.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.   
 1. Sklep internetowy perfumeria-arcadia.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak  

-DotPay   

-PayU  

-Paypal  

-Przelewy24  

 1. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.   
 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.   

  

§ 6 Dostawa   

    

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.   

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych perfumeria-arcadia.pl  wynosi 48 godzinSprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:   

 • DHL Parcel  
 • UPS  
 • GLS  
 • Kurier InPost  
 • Kurier DPD  
 • Paczka w RUCHu  
 • Poczta Polska  
 • GEIS  
 • InPost Paczkomaty  
 1. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.  
 1. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Salon Perfumeryjny Arcadia przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7 w Szczecinie 

W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.  

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.  

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.  

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.  

  

§ 7 Odstąpienie do umowy   

  

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.  

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Salon Perfumeryjny Arcadia, Bol. Krzywoustego 7, 70-244 Szczecin; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy salon@perfumeria-arcadia.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.   

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).  

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).  

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowymi art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.   

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.   

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.  

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady rozpakowania z folii ochronnej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.  

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.  

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.  

Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.  

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).  

7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

 

............ pełna wersja regulaminu w pliku PDF poniżej.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl